Mass Songs Essay Sample

9 September 2017

GLORY AND PRAISE TO OUR GOD
GLORY AND PRAISE TO OUR GOD.
WHO ALONE GIVES LIGHT TO OUR DAYS.
Many ARE THE BLESSINS HE BEARS.
TO THOSE WHO TRUST IN HIS WAYS.We the girls and boies of Him
Who built the vales and fields.
Praise and wonders our God has done.
In every bosom that sings.


In His wisdom He strengthens us
Like gold that’s tested in fire
Though the power of wickedness prevails
Our God is at that place to salvage


Let HEAVEN REJOICE
Let HEAVEN REJOICE AND EARTH BE GLAD.
Let ALL CREATION SING.
Let CHILDREN PROCLAIM TO EVERY Land:
“HOSANNA TO OUR KING. ”Sound the cornet into the dark
The twenty-four hours of the Lord is near
Wake His people. raise your voice
Proclaim it to the universe


Rise in luster. agitate off your slumber
Put on your robes of joy
And in the forenoon. you shall see
The glorification of the Lord


THE LOVE OF GOD WILL RISE BEFORE THE SUN
I KNOW Nothing OF TOMORROW
EXCEPT THE LOVE OF GOD WILL RISE BEFORE THE SUN
THE LOVE OF GOD WILL RISE BEFORE THE SUN


States shake and earth may quiver
And storm clouds tend to garner
Trouble seems as deep and black as dark
Sunglassess of somberness and menaces of day of reckoning I see but I would instead Watch the darkness slice in morning’s visible radiation


PAG-AALALA
BAYAN. MULING MAGTIPON.
AWITAN ANG PANGINOON.
SA PIGING SARIWAIN
PAGLILIGTAS N’YA SA ATINBayan ating alalahanin
Panahong tayo’y inalipin
Nang ngalan N’ya’y ating sambitin
Paanong di tayo lingapin?
Bayan walang sawang purihin
Ang Poon nating mahabagin
Bayan. isayaw Air National Guard damdamin
Kandili N’ya’y ating awitin.
Sa piging sariwain. pagliligtas N’ya SA atin.PURIHIN ANG PANGINOON
PURIHIN ANG PANGINOON
UMAWIT NG KAGALAKAN
AT TUGTUGIN ANG GITARA
AT ANG KAAYA-AYANG LIRA
HIPAN NINYO ANG TRUMPETA
Sa ating pagkabagabag.
Sa D’yos tayo’y tumawag
Sa ating mga kaaway
tayo ay Kanyang iniligtas


Ang pasaning mabigat.
SA ‘ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
ng Diyos sodium tagapagligtas


LORD. I LIFT YOUR Name ON HIGH
Lord. I lift Your name on high
Lord. I love to sing Your congratulationss
I’m so glad You’re in my life
I’m so glad You came to salvage usYou came from heaven to earth
To demo the manner
From the Earth to the cross
My debt to pay
From the cross to sculpt
From the grave to the sky
Lord. I lift Your name on high

BAYAN. MAGSI-AWIT NA!
Bayan magsi-awit sodium! Bayan pinagpala Ka!
Dakilang biyayang pangako N’ya sumilay sodium
( Refrain 2nd clip for male childs )


Bayan magsi-awit sodium! Bayan
pinagpala Ka!
Dakilang Gawain ng Diyos Ama
Kristo. sumilay sodium!
Sinauna mong hangarin
Ang Taoist nga’y tubusin
Upang s’ya ay makapiling
Mapag-irog na D’yos natin ( Ref – unison )


Sa aba n’yang pagkatao
Sa buhay N’ya sa mundo
Inihayag kanyang puso
Tinig ng Ama nating Diyos ( Ref – 2 voices )
Pananatili n’yang tunay
Spiritong ating gabay
Kahulugan at pag-asa
Pagmamahal at biyaya


AS THE DEER
As the cervid panteth for the H2O.
So my psyche longeth after thee
You entirely are my heart’s desire.
And I long to idolize theeYou entirely are my strength. my shield
To you entirely may my spirit output
You entirely are my heart’s desire.
And I long to idolize thee


BUKSAN ANG AMING PUSO
Buksan ang aming puso. Turuan Mong mag-alab
Sa bawat pagkukuro. Lahat ay makayakap.
Buksan ang aming isip. Sikatan ng liwanag.
Nang kusang matangkilik. tungkulin mabanaag.
Buksan ang aming palad. sarili’y maialay.
Tulutan Mong ihanap. kami ng bagong Malay.

Sing A NEW Song
Refrain:
Singing a new vocal unto the Lord. Let your vocal be sung from mountains high Singing a new vocal unto the Lord. Singing alleluia.

1. Yahweh’s people dance for joy. oh semen before the Lord.
And play for Him on sword lily tambourines and allow your cornet sound. ( Repeat Refrain )

2. Rise oh kids from your slumber. your Savior now has come. He has turned your sorrow to rejoice. and filled your psyche with vocal. ( Repeat Refrain )

3. Glad my psyche for I have seen. the glorification of the Lord
The huntsman’s horns sound. the dead shall be raised. I know my Savior lives. ( Repeat Refrain )

TAKE AND RECEIVE

Take and have. O Lord. my autonomy.
Take all my will. my head. my memory.
All things I hold. and all I own are Thine
Thine was the gift. to Thee I all resign.


Make Thou direct and regulate all and sway.
Make what Thou wilt bid and I obey.
Merely Thy grace. Thy love on me bestow. These do me rich. all else will I predate.

TUBIG NG BUHAY

TUBIG NG BUHAY PAGLALAKBAY
PATUNGO SA BAGONG BUHAY.
O HESUKRISTO. AMING
GABAY. BASBASAN MO


I
ANG AMING ALAY.
BUKAL NG LIWANAG: NAGBIBIGAY ILAW SA MGA BULAG
KAMI’Y LUMALAPIT SA
IYONG BATIS
UPANG MAKAKITA
Two
BUKAL NG PAG-IBIG: NAGBIB
IGAY KULAY SA BUONG DAIGDIG
KAMI’Y LUMALAPIT SA IYONG BATIS
UPANG MAGMAHALThree
BUKAL NG PAG-ASA: NAGBIBIGAY BUHAY SA NAGKASALA
KAMI’Y LUMALAPIT SA
IYONG BATIS UPANG MANGARAP PA


ANG TANGING ALAY KO

Presentation:
Salamat SA Iyo. aking
Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo. at inangking lubos.


Koro:
Ang tanging alay KO SA ‘Yo. aking Ama.
Ay buong buhay KO. puso at kaluluwa.
Hindi makayanang makapagkaloob ;
Mamahaling hiyas. ni gintong nilukob.
Ang aking dalangin. O Diyos. ay tanggapin.
Ang tanging alay KO. nawa ay gamitin.
Ito lamang Ama. wala nang
iba pa. akong hinihiling.Verse 2:
Di KO akalain. na ako ay binigyang-pansin.
Ang taong tulad ko’y di dapat mahalin. ( Koro )

Verse 3:
Aking hinihintay. Air National Guard
‘Yong pagbabalik. Hesus.
Ang makapiling Mo’y kagalakang lubos. ( Koro )


PAGHAHANDOG NG SARILI

Kunin Mo. O D’yos at tanggapin Mo ;
Air National Guard aking kalayaan. Air National Guard aking kalooban.
Isip at gunita KO. lahat ng hawak KO.
Ang loob ko ay aking alay SA ‘Yo.


Nagmula sa’Yo Air National Guard lahat ng ito.
Muli kong handog sa’Yo patnubayan Mo’t
Paghariang lahat ayon sa kalooban Mo.
Mag-utos Ka. Panginoon KO. dagling tatalima ako.
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo.
At lahat ay tatalikdan KO. tatalikdan KO.
NARITO AKO

Koro:
Panginoon. narito ako
Naghihintay sa utos Mo.
Lahat ng yaman KO. ay alay KO SA ‘Yo
Ikaw ang tanging buhay KO.1. Batid ko nga. at natanto.
Sa kasu-latan ‘Yong turo.
Pakikinggan at itatago.
Sa sulok nanogram puso. ( KORO )


2. ‘Yong pagligtas. ihahayag.
Hanggang sa dulo ng dagat.
Pagtulong Mo’t pusong dalisay.
Aking ikakalat. ( KORO )


ONE MORE Gift

Refrain:
If there’s one more gift
I’d ask of You. Lord
It would be peace
here on Earth.
Equally soft as Your children’s laughter
All around. all around.

Verse 1:
Your people have grown weary. from populating in confusion
When will we recognize that neither Heaven is at peace
When we live non in peace. ( Refrain )


Verse 2:
Allow me repose within.
For the confusions around are mere
Contemplations of what’s within.
what’s within me. ( Refrain )End:
All unit of ammunition. all around.

LORD HERE I AM

Lord here I am to reply your call. Lord here I am to function and love you I have left everything merely to follow you
Here is my bosom. here is my head. Here is my psyche. here is my whole ego I am for You and You entirely ( Repeat all )

Give Thanks

Give thanks with a thankful bosom. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He’s given Jesus Christ. His Son ( 2x )

Chorus:
And now. allow the weak say I am strong.
Let the hapless say I am rich
because of what the Lord has done for us.
And now. allow the weak say I am strong.
Let the hapless say I am rich
because of what the Lord has done for us

Finale: Give thanks.

TANG I NG ALAY

1. Salamat sa iyo. aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo. at inangking lubos

Chorus:
Ang tanging alay KO. Sa yo aking Ama
Ang buong buhay KO. puso’t kaluluwa
Hindi makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas Ni gintong nilukob
Ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay KO. nawa ay gamitin
Ito lamang Ama. wala nang iba dad
Akong hinihiling2. Di ko akalain ako’y iyong bigyang pansin
Ang taong tulad ko’y di dapat mahalin
( Repeat Chorus )

3. Aking hinihintay ang Yong pagbabalik HESUS
Ang makapiling ka’y kagalakang lubos
( Repeat Chorus )

TANGING YAMAN
Koro:
Ikaw ang aking tanging yaman na ‘di lubu- American ginseng masumpungan. Ang nilikha mong kariktan. sulyap nanogram ‘Yong kagandahan.

1. Ika’y hanap SA t’wina nitong pusong Ikaw lamang Air National Guard saya. Sa ganda nanogram umaga nangungulila SA ‘Yo sinta. ( koro )

2. Ika’y hanap SA t’wina SA kapwa Ko kita dawdling nadarama. Sa iyong mga likha. hangad dad pealing masdan Air National Guard ‘Yong mukha. ( koro )

IN HIS Time

In His clip. in His clip. He makes all things beautiful. in His clip. Lord. delight demo me mundane as You’re learning me Your manner. that You make merely what You say in Your clip

. In Your clip. in Your clip. You make all things beautiful. in Your clip. Lord. my life to You I bring. May each vocal I have to sing be to You a lovely thing in Your clip.

In MOMENTS LIKE THESE

In minutes like these. I sing out a vocal
I sing out a love vocal to Jesus
In minutes like these. I lift up my custodies
I lift up my custodies to the Lord


Singing. I love You Lord. Singing. I love You Lord Singing. I love You Lord. I love You

YOU ARE MY HIDING PLACE

You are my hiding topographic point. You ever make full my bosom with vocals of rescue. Whenever I am afraid. I will swear in You.
I will swear in You! Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will swear in You! ( REPEAT ALL )

ANIMA CHRISTI

Soul of Christ. consecrate me. Body of Christ. salvage me.
Water from the side of Christ. rinse me.
Passion of Christ. give me strength.

Hear me Jesus. conceal me in Thy
lesions that I may ne’er go forth Thy side.
From all the immorality that surrounds me.
support me. And when the call of decease
arrives. offer me come to Thee that I may
congratulations Thee with Thy saints everlastingly.
Hear me Jesus. conceal me in Thy
lesions that I may ne’er go forth Thy side.

From all the immorality that surrounds me. support me. And when
the call of decease arrives. offer me come to Thee that I may praise Thee with Thy saints everlastingly.

YOU ARE NEAR

Refrain:
Yahweh. I know you are close. standing ever at my side.
You guard me from the enemy. and you lead me in ways everlasting.

1. Lord. you have searched my bosom and you know when I sit and when I stand. Your manus is upon me. protecting me from decease. maintaining me from injury. ( ref. )

2. Where can I run from your love? If I fly to the celestial spheres You are at that place. If I fly to the dawn or canvas beyond the sea. still I find You at that place. ( ref. )

3. You know my bosom and its ways. You who formed me before I was born. in the
secret of darkness before I saw the Sun. in my mother’s uterus. ( ref. ) HERE I AM LORD

I. the Lord of sea and sky. I have heard my people cry.
All who dwell in dark and wickedness. my manus will salvage
I who made the stars of dark. I will do their darkness bright. Who will bear my visible radiation to them? Whom shall I direct?

Chorus:
Here I am. Lord. Is it I. Lord?
I have heard You naming in the dark.
I will travel Lord. if you lead me.
I will keep Your people in my bosom.I. the Lord of snow and rain. I have borne my people’s hurting. I have wept for love of them. they turn off.
I will interrupt. their Black Marias of rock. give them Black Marias for love entirely. I will talk my word to them. Whom shall I direct?

I. the Lord of air current and fire.
I will be given the hapless and lameI will put a banquet for them. my manus will salvage. Finest staff of life I will supply. till their Black Marias be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I direct?

GOD WILL MAKE A WAY

God will do a manner. when there seems to be no manner.
He works in ways we can non see. He will do a manner for me.
He will be my usher. keep me closely to his side. With love and strength for each new twenty-four hours He will do a manner. He will do a manner. ( REPEAT )

By a roadway in the wilderness. He’ll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and Earth will melt. But His Word will still stay. He will make something new today.

God will do a manner. when there seems to be no manner.
He works in ways we can non see. He will do a manner for me.
He will be my usher. keep me closely to his side. With love and strength for each new He will do a manner. He will do a manner.

Ending:
With love and strength for each new dayHe will do a manner. He will do a manner.

ONE BREAD. ONE Body

Refrain:
One staff of life. one organic structure
One Lord of all.
One cup of blessing which we bless
And we. though many
Throughout the Earth
We are one organic structure in this 1
Gentile or Jew. retainer or free
Woman or adult male. no more ( REFRAIN )Many the gifts. many the plants
One in the Lord of all ( REFRAIN )

Grain for the Fieldss. scattered and grown
Gathered to one for all ( REFRAIN )

Spirit Song
O let the Son of God enfold you with his Spirit like a dove
Him make full your bosom and fulfill your psyche.
O let him hold the things that hold you. with His Spirit like a dove Will fall upon your life and do you whole.


Refrain:
Jesus. O Jesus. semen and make full your lambs.
Jesus. O Jesus. semen and make full your lambs.

O semen and sing this vocal with gladfulness as your Black Marias are filled with joy. Raise your custodies in sweet resignation to his name.
O give Him all your cryings and unhappiness. give him all your old ages of hurting And you’ll enter into life in Jesus’ name. ( REPEAT REFRAIN )

ISANG PAGKAIN. ISANG KATAWAN. ISANG BAYAN

Katulad ng mga butil na tinitipon
Upang maging tinapay na nagbibigay buhay
Kami nawa’y matipon blare
At maging bayan Mong giliw


Refrain:
Iisang Panginoon. iisang katawan
Isang bayan. isang lahi
Sayo’y nagpupugay


Katulad blare nanogram mga ubas
Na piniga at pecking alak
Sino mang uminom nito
May buhay sodium walang hanggan
Kami nawa’y maging sangkap
Sa pagbuo nitong baying liyag ( REFRAIN )
MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON

1. Magpasalamat kayo sa Panginoon
Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo
Siya’y gumawa nanogram buwan at mga bitwin
Upang magbigay nanogram liwanag SA pagsapit nanogram dilim


Refrain:
O magpasalamat SA kanyang mga biyaya at awa.
O ating purihin Air National Guard Poon na mahabagin sa atin.

2. Magpasalamat kayo sa Panginoon
Dahil SA kagandahang loob niya’y magpakailanman
At pagpalain ng Diyos habang buhay
Na siyang nagligtas SA Kanyang hinirang bayang Israel ( REFRAIN )


BLEST BE THE LORD

Refrain:
Blest be the Lord. blest be the Lord
The God of clemency. the God who saves.
I shall non fear the dark of dark.
Nor the pointer that flies by twenty-four hours.2. He will let go of me from the cyberspaces of iniquitous work forces.
He will protect me from their wicked custodies.
Beneath the shadow of His wings
I will joy to happen a dwelling topographic point secure.


3. I need non shrivel before the panics of the dark
nor stand entirely before the visible radiation of twenty-four hours.
No injury shall come to me. to arrow strike me down.
No evil settee in my psyche.


TIME TO CHANGE

It’s clip for us to do our dreams come
A guiding voice will state us what to make
It’s the clip to alter ourselves and demo the universe
That we still care for work forces
And we’ll lead them thereTwo
We’ll lead them to a topographic point beyond the sea
A topographic point of love where everyone is free
Don’t despair the way to felicity is broad
If we must alter our ways
Name on God for our usher ( Repeat II )
If we must alter our ways
Name on God — for our usher

Let THERE BE PEACE

Let there be peace on Earth and allow it get down with me.
Let there be peace of Earth the peace that was meant to be.
With God as our Father. brothers all are we.
Let me walk with my brother in perfect harmoniousness.
Let peace get down with me. allow this be the minute now.
With every measure I take. allow this be my grave vow ;
to take each minute and unrecorded each minute in peace everlastingly. Let there be peace on Earth and allow it get down with me.

ALL MY DAYS

Refrain:
Till the terminal of my yearss O Lord. I will bless your name
Singing Your congratulations. give you thanks. all my yearss

1. You have made me small less than a God
And hold lavished my bosom with Your love
With self-respect and award You’ve clothed me
Given me regulation over all ( REPEAT REFRAIN )


2. You blessed me with good things and plentifulness
And surrounded my tabular array with friends
Their love and their laughter enrich me
Together we sing Your congratulations ( REPEAT REFRAIN )


3. Your Sun and Your Moon give me light
And Your stars show the manner through the dark
Your rivers and watercourses have refreshed me
I will sing Your congratulations ( REPEAT REFRAIN )


4. How great is Your love O Father
That You sent us Your Savior Son
His decease and His rise will mend us
And pull us all unto You ( REPEAT REFRAIN )


Service
We are made for service to care for all work forces
We are made for love both clip and once more
A love that will give through sorrow and hurting
A love that will ne’er decease with strain
God sent His Son to demo us the manner
One who shared His love every minute of the twenty-four hours
One who gave His life that we might populate
And His Spirit to assist us through the old ages.
Life can be so lonely when cipher attentions
Life can be so empty when cipher portions
But if adult male gives himself to assist other work forces
The felicity of Christ will populate withinPANANAGUTAN

Walang sinuman Air National Guard nabubuhay parity SA sarili lamang
Walang sinuman Air National Guard namamatay parity SA sarili lamang

Refrain:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya
Sa ating pagmamahalan at paglilingkod SA kaninuman
Tayo’y nagdadala ng balita nanogram kaligtasan ( REFRAIN )Sabay-sabay ngang mag-aawitan Air National Guard mga bansa
Tayo’y itinuring ng Panginoon bilang mga anak ( REFRAIN )

SIYA

Buhay ko’y may kaguluhan. Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan. Fatah Revolutionary Council kaya Air National Guard kahahantungan?
Ngunit salamat ako’y natagpuan. Binigyan Niya ng kapayapaan Tanging kay Hesus mayroong tagumpay

Refrain
Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay
Siya SA aki’y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan. si Hesus Air National Guard Daan
Siya ang tanging Panginoon magpakailan dad adult maleAt ngayon SA aking buhay. Sa tuwina’y Siya’y nagbabantay Ang pag-ibig niya’y tunay na walang kapantay.
Hinding-hindi na ako mangangamba. Si Hesus dawdling kasama
Siya SA akin at ako’y SA Kanya ( REFRAIN )

GO TELL EVERYONE

God’s Spirit is in my bosom. He has called me and put me apart This is what I have to make. what I have to make

Refrain
He sent me to give the good intelligence to the hapless
Tell captives that they are prisoners no more
Tell blind people that they can see. and set the down-trodden free And travel. state everyone the intelligence that the Kingdom of God has come And travel. state everyone the intelligence that the God’s land has come I WILL Sing FOREVER


I will sing everlastingly of your love. O Lord.
I will observe the admiration of Your name.
For the Word that you speak is a vocal of forgiveness.
and a vocal of soft clemency and of peace.
Let us wake at the forenoon and be filled with Your love
and sing vocals of congratulations all our yearss.
For Your love is every bit high as the celestial spheres above us.
And your fidelity every bit certain as the morning.


I will sing everlastingly of your love. O Lord.
For You are my safety and my strength.
You fill the universe with Your vitalizing Spirit that speaks Your Word. Your Word of clemency and of peace.
And I will sing everlastingly of Your love. O Lord.
Yes. I will sing everlastingly of Your love. O Lord!Merely as the Father sent Me. so I’m directing you out to be
My informant throughout the universe. the whole of the universe ( REFRAIN )

Don’t worry what you have to state. don’t concern because on that twenty-four hours God’s Spirit will work in your bosom. will talk in your bosom ( REFRAIN )

How to cite Mass Songs Essay Sample essay

Choose cite format:
Mass Songs Essay Sample. (2017, Sep 06). Retrieved January 8, 2021, from https://newyorkessays.com/essay-mass-songs-essay-sample-essay/
A limited
time offer!
Save Time On Research and Writing. Hire a Professional to Get Your 100% Plagiarism Free Paper